T 0161 – 76 35 23 │ E info@chalettotaal.nl

    

 

Privacy Statement Van den Berg Chalet Totaal b.v.

Datum: Mei 2018

Inleiding

Het privacy statement van Van den Berg Chalet Totaal b.v., gevestigd te Gilze (Nederland), verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons geleverde stacaravans, chalets en aan verwante producten.
Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website(s).

Vragen?
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op:

Van den Berg Chalet Totaal b.v.
Akkerstraat 32
5126 PJ Gilze (Nederland)
info@chalettotaal.nl

Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.
Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard (onderzoek, direct marketing, telemarketing en/of e-mailmarketing) dan kunt u uzelf afmelden door middel van een bericht sturen op het bovengenoemde adres of email.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens vanwege garantieregistratie of servicebezoeken
Uw informatie gebruiken wij om een eventueel levering en servicebezoek zo accuraat mogelijk in te plannen en te laten verlopen. Bij de registratie vragen wij tevens uw toestemming om u bijvoorbeeld een nieuwsbrief te mogen sturen.

In het geval er bij u een servicebezoek heeft plaatsgevonden, wordt dit eveneens vastgelegd in hetzelfde systeem. Dit stelt ons in staat om de garantievoorwaarden uit te voeren en om een betere analyse vooraf te maken in geval van een eventueel vervolgbezoek.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op geanonimiseerde basis voor het analyseren van het koopgedrag van de gebruikers van onze apparatuur.
Vanwege trainingsdoeleinden kunnen wij telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden vernietigd na afloop van de training of de evaluatie daarvan.

Persoonsgegevens vanwege “slimme apparatuur”
Bepaalde zogenaamde “slimme” of “smart” apparaten, die u kunt bedienen via een website of middels een app, verzamelen uw persoonsgegevens. Bij de registratie als gebruiker van de website of de app, of mogelijkerwijs in geval van een update, wordt uw toestemming gevraagd. In het Privacy Statement dat hoort bij deze app, wordt uitgelegd hoe wij in dit specifieke geval met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens vanwege aankopen
In het geval dat u bij ons een aankoop doet van bijvoorbeeld een stacaravan, recreatie chalet, overkapping of een vervangingsonderdeel wordt u bij ons geregistreerd als particuliere klant.

Persoonsgegevens vanwege dealercontacten
Regelmatig hebben wij contact met ons dealerkanaal in verband met de mogelijke toepassing van huishoudelijke apparatuur in een bepaalde situatie. Het kan gebeuren dat wij op deze wijze kennis krijgen van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld doordat bouwtekeningen besproken worden waarop adresgegevens vermeld staan. Dergelijke persoonsgegevens worden door ons niet opgeslagen, maar na advisering vernietigd.

Persoonsgegevens vanwege acties
In het geval dat u mee doet aan een speciale actie waarvoor u zich bij ons dient te registreren, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat de actie afgelopen is. Deze datum valt normaliter echter niet samen met de einddatum van de actie. Met einddatum wordt in dit verband bedoeld de datum waarop wij onze verplichtingen onder de betreffende actie zijn nagekomen en de bewaring van uw persoonsgegevens niet langer relevant is, tenzij u ons aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en eventuele activiteiten.

Persoonsgegevens vanwege showroombezoek
Bij het bezoek van een van onze Experience Centres is het onder omstandigheden gewenst dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Dit gebeurt op geheel vrijwillige basis. Uw gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om u een nieuwe brochure te kunnen toezenden indien u ons daarom verzocht heeft. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze achter zijn gelaten, tenzij u ons aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en eventuele activiteiten.

Persoonsgegevens vanwege het opvragen van informatie of het inschrijven voor activiteiten
In het geval dat u informatie (zoals een brochure) bij ons opvraagt middels de website of u zich inschrijft in voor een activiteit (zoals een kookdemo) middels de website dan worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u op het formulier aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en eventuele activiteiten.

Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven
U kunt zich via onze website(s) of middels speciale registratieformulieren opgeven als abonnee van één of meer van door ons verzorgde elektronische nieuwsbrieven.
Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd “double opt-in” proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor verdere ontvangst van een of meerdere nieuwsbrieven. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze registratie.

Persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden
Hiermee worden persoonsgegevens bedoeld die wij zouden kunnen verzamelen vanwege bijzondere omstandigheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een terugroepactie van onze apparatuur. In een dergelijk geval zullen uw gegevens opgenomen worden in onze reguliere service registratie en/of in een speciaal daartoe gecreëerd databestand.

Vragen vanwege onze producten
Indien u ons benadert met algemene vragen over (het gebruik van) onze apparatuur worden uw gegevens niet opgeslagen. Tenzij uw vraag nader onderzocht dient te worden en wij er bij u op terug moeten komen. In dat geval zullen wij uw gegevens verwijderen zodra wij u een afdoende antwoord hebben gegeven.

Camerabeveiliging
Ons pand en de omliggende parkeerplaats is beveiligd met camera’s. Bij het betreden van ons pand wordt u hier uitdrukkelijk op geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij 14 dagen alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

Delen van persoonsgegevens
Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met eventuele installatie, service, bezorging of (markt)onderzoek. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een geheimhoudingsverklaring.

Cookiebeleid
Wij maken op onze websites gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan.

Wij maken gebruik van zowel “functionele cookies” als “tracking cookies”.
De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een evenement.

De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Hoe gebruiken wij gegevens:

Van den Berg Chalet Totaal b.v. gebruikt de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor diverse doeleinden:

Informatie- en servicedoeleinden
Een belangrijke reden dat wij persoonsgegevens verzamelen is in verband met servicedoeleinden. Niet alleen gebruiken wij uw gegevens om eventuele servicebezoeken zo adequaat mogelijk te laten verlopen, maar de servicehistorie van onze producten wordt eveneens actief gebruikt voor productverbetering.

Marktonderzoek
We gebruiken uw gegevens voor analyses, al dan niet verrijkt met gegevens uit externe bronnen, teneinde beter inzicht te krijgen in het koopgedrag en koopwensen van onze gebruikers. Deze gegevens stellen ons in staat om producten te ontwikkelen waarbij er zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van onze gebruikers.

Delen van gegevens met derde partijen
Persoonlijke gegevens worden door Van den Berg Chalet Totaal b.v. niet verkocht aan derden.
Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte voorwaarden.

Met wie delen wij persoonsgegevens:

Externe servicepartijen

In het geval van levering of uitvoering van herstel werkzaamheden maken wij, naast onze eigen servicedienst, gebruik van externe partners. Teneinde een levering of servicebezoek in te kunnen plannen, delen wij adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, camping gegevens en technische informatie.

Marketingpartners

In verband met onze marketing- en (markt)onderzoeksactiviteiten kan het zijn dat wij persoonsgegevens delen met de marketingbureaus waarmee wij samen werken.

Websites

Onze websites worden geschreven en gehost door derde partijen. Op het moment dat een gebruiker zich om enige reden registreert op een website geschiedt deze registratie derhalve bij een dergelijke derde partij.

Dealers

Het kan zijn dat persoonsgegevens met ons of door ons gedeeld worden met een dealer.
Bijvoorbeeld omdat een dealer een servicebezoek aanvraagt voor u of omdat wij de dealer adviseren in een specifieke situatie.

Recreatieparken

Het kan zijn dat persoonsgegevens met ons of door ons gedeeld worden met een recreatiepark.
Bijvoorbeeld inzake het leveren en plaatsen van door u aangekochte chalet.

Bezoek onze showroom in Gilze

Bezoek onze showroom in Gilze

Akkerstraat 32 │ 5126 PJ Gilze

Bent u geïnteresseerd en u wilt een stacaravan kopen of wilt u zich oriënteren?
Breng een bezoek aan onze overdekte showroom te Gilze om het assortiment in het echt te ervaren.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 17.00 uur 
 

Lees verder...

Bezoek onze showroom in Burgh-Haamstede

Bezoek onze showroom in Burgh-Haamstede

Bouwmansweg 18 │ 4328 SN Burgh-Haamstede

Bent u geïnteresseerd en u wilt een stacaravan kopen of wilt u zich oriënteren?
Breng een bezoek aan onze showroom te Burgh-Haamstede om het assortiment in het echt te ervaren.

Let op:  Aangepaste openingstijden van 1 november tot 1 maart 2024
Vrijdag, zaterdag en maandag van 10.00 tot 17.00 uur, overige dagen op afspraak

Lees verder...